አንድ ቅኔ ለአንድ ቀን


አጫጭር ግጥሞች እና አጫጭር ታሪኮች ከማብራሪያ ጋር ይቀርቡበታል።

''እሳት አንሆን ወይ አበባ 

በህቅ እንቅ ስንባባ 

ባከነች ልጅነታችን እየቃተትን ስናነባ።''

-------ጸገመ

223 Views